Гурван үеийн дөрвөл

Морин хуурын дөрвөл хөгжмийн концерт

Хуваарь & тасалбар

2019 оны 10-р сарын 04-нд 19:00 цагт

Улсын Филармонийн концертын танхимд

Тасалбар авах хаяг:

Филармонийн касс

Тоглолтын хөтөлбөр

Морин хуурын чуулгын дөрвөл хөгжимчид