Мэргэжлийн урлагийн байгууллагууд том оврын автобустай боллоо.

Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Elements/node_info.ctp, line 3]
Төрөөс баримталж буй соёлын бодлого, Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, мэргэжлийн урлагийн байгууллагуудын уран бүтээлийг орон нутгийн үзэгчдэд хүргэх хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Улсын Филармони, Үндэсний урлагийн их театр, Улсын Драмын эрдмийн театрт тус тус 45 хүний суудалтай автобусыг хүлээлгэн өгөх үйл ажиллагаа боллоо.
Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Elements/node_more_info.ctp, line 3]
Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Nodes/view.ctp, line 13]